Gofod Swyddfa

Gyda thua 200 metr sgwâr o lety swyddfa proffesiynol ar gael, dewch i ymuno â’n cymuned o arloeswyr cydnaws.

Pecynnau aelodaeth

Pecyn Aelodaeth Preswyl

Mae’r Pecyn Aelodaeth Preswyl llawn yn cynnwys:

 • Swyddfa wedi’i dodrefnu’n llawn a llinell ffôn tir
 • Mynediad electronig 24/7 i’r adeilad ac oriau gwaith heb gyfyngiadau
 • Swyddfa breifat y gellir ei chloi
 • Gwresogi, trydan, golau â synwyryddion a diogelwch
 • Cyswllt gwe cyflymder uchel diogel
 • Defnydd o gyfleusterau Ystafell Gyfarfod – gellir eu harchebu heb gost ychwanegol, os ydynt ar gael
 • Mannau cyffredin gan gynnwys cegin a chaffi ar y safle
 • Gofod parcio penodol

Gwasanaethau ychwanegol a godir ar denantiaid ar sail eu defnydd unigol bob mis: munudau llinell ffôn tir

Manteision Pecyn Aelodaeth Preswyl:

 • Swyddfa breifat broffesiynol olau, helaeth a newydd ei hadnewyddu
 • Hysbyseb i’ch cwmni ar ardal ‘Preswylwyr’ gwefan y Campws Arloesi a Menter
 • Presenoldeb llawn amser mewn cymuned o fusnesau a gwyddonwyr
 • Symud i mewn a dechrau gweithio ar unwaith
 • Gallu manteisio ar ddigwyddiadau
 • Glanhau a chynnal a chadw wedi’u cynnwys
 • Cyfleusterau gwastraff ac ailgylchu

Cysylltu

Am mwy o wybodaeth cysylltwch gyda aelod o’r tîm ar 01970 621809 neu ebostiwch

Pecyn Aelodaeth Cyswllt

Mae’r Pecyn Aelodaeth Cyswllt llawn yn cynnwys:

 • Gofod Swyddfa wedi’i ddodrefnu’n llawn i’w rannu
 • 40 awr o fynediad i’r adeilad swyddfa bob mis yn ystod oriau gwaith
 • Gwresogi, trydan, golau â synwyryddion a diogelwch
 • Cyswllt gwe cyflymder uchel diogel
 • 4 awr y mis o ddefnydd o gyfleusterau Ystafell Gyfarfod – gellir eu harchebu os ydynt ar gael
 • Mannau cyffredin gan gynnwys cegin a chaffi ar y safle
 • Gofod parcio penodol (os yw ar gael)

Manteision Pecyn Aelodaeth Cyswllt:

 • Desg benodol pan fyddwch chi’n gweithio ar y Campws neu’n ymweld
 • Symud i mewn a dechrau gweithio ar unwaith
 • Cyfeiriad ac amgylchedd gwaith proffesiynol ymhlith busnesau cydnaws
 • Hysbyseb i’ch cwmni ar ardal ‘Cyswllt’ gwefan y Campws Arloesi a Menter
 • Glanhau a chynnal a chadw wedi’u cynnwys
 • Cyfleusterau gwastraff ac ailgylchu
 • Gallu manteisio ar ddigwyddiadau ar y Campws
 • Rhywle i gynnal cyfarfodydd gyda chydweithwyr ac eraill sy’n cydweithio

* Gwasanaethau ychwanegol a godir ar denantiaid ar sail eu defnydd unigol bob mis: munudau llinell ffôn tir, copïo/sganio a chyfleuster argraffu

Cysylltu

Am mwy o wybodaeth cysylltwch gyda aelod o’r tîm ar 01970 621809 neu ebostiwch

Pecyn Aelodaeth Rhithiol

Mae’r Pecyn Aelodaeth Rhithiol llawn yn cynnwys:

 • Defnydd o’n Rhwydwaith Preifat Rhithwir a band eang diwifr pan fyddwch ar y campws
 • Defnydd o ystafelloedd cyfarfod y gellir eu harchebu (os ydynt ar gael; ceir gostyngiad o 50% ar gyfraddau safonol)
 • Hysbyseb i’ch cwmni ar ardal ‘Rhith-Aelodau’ gwefan y Campws Arloesi a Menter
 • Cyfeirio at ddarparwyr cymorth busnes
 • Negeseuon ebost rheolaidd yn hyrwyddo digwyddiadau perthnasol

Manteision Pecyn Aelodaeth Rhithiol:

 • Cynnig lleoliad i’w ddefnyddio wrth ymweld â’r Campws
 • Hysbyseb i’ch cwmni ar ardal ‘Rhith-Aelodau’ gwefan y Campws Arloesi a Menter
 • Rhywle i gynnal cyfarfodydd gyda chydweithwyr ac eraill sy’n cydweithio
 • Gallu manteisio ar ddigwyddiadau ar y Campws
 • Dechrau gweithio ar unwaith

Cysylltu

Am mwy o wybodaeth cysylltwch gyda aelod o’r tîm ar 01970 621809 neu ebostiwch