23/05/2019
Ben Jones

Ar ddydd Iau 2 Mai 2019, fe wnaeth carfan ddiweddaraf BioAccelerate ymgynnull yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth (AberInnovation) i ddechrau rhaglen hwyluso busnes 8 wythnos. Yn dilyn proses ddethol helaeth, gwahoddwyd deg arloeswr uchelgeisiol i ymuno â charfan 2019 BioAccelerate....

Darllen y stori gyfan
04/04/2019
Ben Jones

Menter newydd i gynorthwyo ffermwyr Colombia i wella cynhyrchiant cnydau yw enillydd diweddaraf InvEnterPrize, cystadleuaeth ar ffurf ‘Dragon’s Den’ i fyfyrwyr mentrus Prifysgol Aberystwyth.Datblygwyd Amigrow gan dîm rhyng-ddisgyblaethol dan arweinyddiaeth myfyrwraig PhD o...

Darllen y stori gyfan
04/04/2019
Ben Jones

Cyflwynwyd adroddiad archwilio o bwys sy’n nodi cryfderau ymchwil ac arloesi Cymru i Lywodraeth y DU heddiw, ddydd Gwener 8 Mawrth 2019.Cynhyrchwyd Adroddiad Archwilio Gwyddoniaeth ac Arloesedd gan Crwsibl De Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac sydd yn dod â phrifysgolion...

Darllen y stori gyfan
07/03/2019
Ben Jones

Yn ôl am yr ail flwyddyn, mae BioAccelerate yn chwilio am hyd at ddeuddeg o arloeswyr buddiol ar gyfer ei garfan 2019.Mae BioAccelerate 2019 yn hwylusydd busnes sy'n helpu i fasnacheiddio arloesedd yn y sectorau biowyddorau, gofal iechyd, amaeth-dechnoleg a bwyd a diod. Bydd y rhaglen...

Darllen y stori gyfan
19/11/2018
Ben Jones

Mae’r cam diweddaraf yn y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi’i nodi mewn seremoni arbennig.Ymgasglodd cyllidwyr, staff y brifysgol, rhanddeiliaid cymunedol a chynrychiolwyr diwydiant ar gyfer seremoni llofnodi’r dur ddydd Llun 12 Tachwedd 2018...

Darllen y stori gyfan
04/10/2018
Ben Jones

Mae’r cwmni cynhyrchu cyntaf sydd wedi’i leoli ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi rhoi gwedd fodern ar hen ddiod.Sefydlwyd Shire Meadery gan Benjamin Guscott a Nelson Almeida ar ddechrau 2018 er mwyn cynhyrchu fersiwn gyfoes o fedd, diod alcoholig sydd wedi’i...

Darllen y stori gyfan
13/07/2018
Ben Jones

Ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf, rhoddwyd cyfle i naw o entrepreneuriaid uchelgeisiol gyflwyno eu syniadau i banel o fuddsoddwyr ac arbenigwyr diwydiant yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth. Roedd y diwrnod cyflwyno yn nodi diwedd rhaglen 12 wythnos BioAccelerate, rhaglen hwyluso busnes cyntaf...

Darllen y stori gyfan
13/07/2018
Ben Jones

Cynhaliodd Bloc Swyddfa AberInnovation ei digwyddiad cymdeithasol cyntaf ddydd Sadwrn 30ain Mehefin 2018 wrth iddynt gasglu sbwriel ar hyd traeth y Borth.Bu aelodau o staff AberInnovation, tenantiaid y bloc swyddfa, a'u perthnasau yn gweithio eu ffordd ar hyd traeth y Borth tuag at Ynyslas yn...

Darllen y stori gyfan
27/06/2018
Ben Jones

Bydd y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, buddsoddiad o £40.5m, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.Bydd y Campws Arloesi yn meithrin cydweithio rhwng busnes a’r byd academaidd, gan ddarparu cyfleusterau ac...

Darllen y stori gyfan
26/06/2018
Ben Jones

Croesawodd Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth gynadleddwyr ar gyfer digwyddiad o'r enw 'Marchnata Arloesol: Dosbarth Meistr' ddydd Mercher 20 Mehefin. Yn ffurfio rhan o Ŵyl Arloesi Cymru - arddangosiad arloesedd ledled Cymru yn y byd busnes ac academia - roedd y digwyddiad yn...

Darllen y stori gyfan