12/07/2019
Ben Jones

Rydym wedi bod yn cydweithio'n agos â'n grwpiau briffio o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) y Brifysgol i ddiweddaru ein llyfryn ac mae'n bleser gennym i rannu bod hwn bellach yn fyw. Ar gael o hafan y wefan (ac yma!), mae'r llyfryn newydd yn...

Darllen y stori gyfan
12/07/2019
Ben Jones

Roeddem yn falch iawn o nodi carreg filltir bwysig yn adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth y mis hwn wrth i'r Biofanc Hadau gael ei drosglwyddo. Ar ddydd Gwener 24 Mai, derbyniodd yr Athro Iain Donnison, Pennaeth IBERS, allweddi'r adeilad ar ran Prifysgol Aberystwyth, IBERS, a Bwrdd...

Darllen y stori gyfan
23/05/2019
Ben Jones

Ar ddydd Iau 2 Mai 2019, fe wnaeth carfan ddiweddaraf BioAccelerate ymgynnull yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth (AberInnovation) i ddechrau rhaglen hwyluso busnes 8 wythnos. Yn dilyn proses ddethol helaeth, gwahoddwyd deg arloeswr uchelgeisiol i ymuno â charfan 2019 BioAccelerate....

Darllen y stori gyfan
04/04/2019
Ben Jones

Menter newydd i gynorthwyo ffermwyr Colombia i wella cynhyrchiant cnydau yw enillydd diweddaraf InvEnterPrize, cystadleuaeth ar ffurf ‘Dragon’s Den’ i fyfyrwyr mentrus Prifysgol Aberystwyth.Datblygwyd Amigrow gan dîm rhyng-ddisgyblaethol dan arweinyddiaeth myfyrwraig PhD o...

Darllen y stori gyfan
04/04/2019
Ben Jones

Cyflwynwyd adroddiad archwilio o bwys sy’n nodi cryfderau ymchwil ac arloesi Cymru i Lywodraeth y DU heddiw, ddydd Gwener 8 Mawrth 2019.Cynhyrchwyd Adroddiad Archwilio Gwyddoniaeth ac Arloesedd gan Crwsibl De Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac sydd yn dod â phrifysgolion...

Darllen y stori gyfan
07/03/2019
Ben Jones

Yn ôl am yr ail flwyddyn, mae BioAccelerate yn chwilio am hyd at ddeuddeg o arloeswyr buddiol ar gyfer ei garfan 2019.Mae BioAccelerate 2019 yn hwylusydd busnes sy'n helpu i fasnacheiddio arloesedd yn y sectorau biowyddorau, gofal iechyd, amaeth-dechnoleg a bwyd a diod. Bydd y rhaglen...

Darllen y stori gyfan
19/11/2018
Ben Jones

Mae’r cam diweddaraf yn y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi’i nodi mewn seremoni arbennig.Ymgasglodd cyllidwyr, staff y brifysgol, rhanddeiliaid cymunedol a chynrychiolwyr diwydiant ar gyfer seremoni llofnodi’r dur ddydd Llun 12 Tachwedd 2018...

Darllen y stori gyfan
04/10/2018
Ben Jones

Mae’r cwmni cynhyrchu cyntaf sydd wedi’i leoli ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi rhoi gwedd fodern ar hen ddiod.Sefydlwyd Shire Meadery gan Benjamin Guscott a Nelson Almeida ar ddechrau 2018 er mwyn cynhyrchu fersiwn gyfoes o fedd, diod alcoholig sydd wedi’i...

Darllen y stori gyfan
13/07/2018
Ben Jones

Ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf, rhoddwyd cyfle i naw o entrepreneuriaid uchelgeisiol gyflwyno eu syniadau i banel o fuddsoddwyr ac arbenigwyr diwydiant yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth. Roedd y diwrnod cyflwyno yn nodi diwedd rhaglen 12 wythnos BioAccelerate, rhaglen hwyluso busnes cyntaf...

Darllen y stori gyfan
13/07/2018
Ben Jones

Cynhaliodd Bloc Swyddfa AberInnovation ei digwyddiad cymdeithasol cyntaf ddydd Sadwrn 30ain Mehefin 2018 wrth iddynt gasglu sbwriel ar hyd traeth y Borth.Bu aelodau o staff AberInnovation, tenantiaid y bloc swyddfa, a'u perthnasau yn gweithio eu ffordd ar hyd traeth y Borth tuag at Ynyslas yn...

Darllen y stori gyfan