Y Tîm

Dr Rhian Hayward
Prif Swyddog Gweithredol
Mr John Collingwood
Uwch Reolwr Prosiect Cleient
Mr Ben Jones
Rheolwr Marchnata a Phartneriaethau
Mrs Kathryn Gallagher
Swyddog Datblygu Prosiect
Mr Paul Scullion
Swyddog Cyllid a Gweinyddu
Mrs Jamilah Samuel
Gweinyddwr
Dilynwch ni