Y Tîm

Dr Rhian Hayward MBE
Prif Swyddog Gweithredol
Mr John Collingwood
Uwch Reolwr Prosiect Cleient
Ben Jones
Rheolwr Marchnata a Phartneriaethau
Phil Ellis
Rheolwr Offer a Gwasanaethau
Clodagh Metcalfe
Cynorthwyydd Gweithrediadau
Aled Morgan
Clerc Gwaith/Rheolwr Prosiect Cynorthwyol