Y Bwrdd a’r Pwyllgorau

Bwrdd y cwmni
Mr Bill Poll Cyfarwyddwr
Yr Athro Chris Thomas Cyfarwyddwr
Dr Rhian Hayward MBE Cyfarwyddwr
Yr Athro Iain Donnison Cyfarwyddwr
Bwrdd y prosiect
Dr Rhian Hayward MBE Prif Swyddog Gweithredol
Yr Athro Chris Thomas Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil, Prifysgol Aberystwyth
Mr John Collingwood Uwch Reolwr Prosiect Cleient
Mr Stephen Forster Cyfarwyddwr Cyllid, Prifysgol Aberystwyth
Prof. John Draper Uwch Gynghorydd Gwyddonol
Dilynwch ni