Partneriaid Cyllido

Ariennir Campws Arloesi a Menter Aberystwyth gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru; y Cyngor Ymchwil Biodechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol (BBSRC) a Phrifysgol Aberystwyth.