Hanes y prosiect

Yn 2014, crëwyd prosiect ar y cyd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r Cyngor Ymchwil Biodechnoleg a’r Gwyddorau Biolegol (BBSRC) i drosi heriau mawr yr unfed ganrif ar hugain, sef diogelwch bwyd, dŵr ac ynni, yn gyfleoedd cynaliadwy a llewyrchus i gymdeithas, gan gydnabod y bydd arloesi mewn amaethyddiaeth a’r gadwyn gyflenwi bwyd yn chwarae rhan hanfodol yn meithrin bio-economi’n seiliedig ar wybodaeth.

Y syniad oedd adeiladu ar lwyddiant gwobr Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2011 am Ragoriaeth gydag Effaith, a chanolbwyntio ar dri maes blaenoriaeth o blith yr heriau mawr:

  • Diogelwch Bwyd
  • Lliniaru Newid Hinsawdd
  • Biodechnoleg Ddiwydiannol/Ynni Adnewyddadwy

Ym mis Rhagfyr 2014, sicrhaodd y prosiect gyllid o £20M o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, ac ynghyd â’r £8.5M a £12M gan Brifysgol Aberystwyth a’r BBSRC yn eu tro, ganwyd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth.

Y weledigaeth ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yw creu cyfleuster sy’n arwain y byd ar gyfer ymchwil biowyddoniaeth, gan ddatblygu cynhyrchion arloesol i’r farchnad technoleg amaeth.

Yn ddiweddar cafodd swyddfeydd y Campws Arloesi a Menter eu hailwampio ac maen nhw bellach ar gael i denantiaid