• Cwmni Bio
  • Newyddion
  • Cyfryngau
Cwmni Bio

Aelod Rhithiol

Yn Glideology ein nod yw cefnogi a chynghori entrepreneuriaid, academyddion a busnesau Technoleg Amaeth ynglŷn â  chymhlethdodau technoleg fodern.

Rydym yn deall y siwrne a’r heriau sy’n gysylltiedig â datblygu cynnyrch newydd o’r cysyniad i’r farchnad. Gan ddefnyddio ein model 3D a’n prototeipio chwim, bydd ein tîm o beirianyddion profiadol yn eich helpu i ddod â’ch syniadau i’r farchnad yn gyflymach. Gallwn gynnig cymorth a’r bob agwedd o gylch oes datblygu, gan gynnwys profi a chynhyrchu, felly byddwn gyda chi bob cam o’r ffordd.

Yn benodol, gall ein tîm eich helpu o safbwynt ymchwil technegol, systemau rheoli, electroneg, meddalwedd a mecaneg. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gavin yn Glideology ar 01970 598026 neu gweler ein gwefan: www.glideology.co.uk.

Dywed Gavin Allen, Arbenigwr Technegol yn Glideology:

“Rwy’n awyddus iawn i helpu unrhyw un i oresgyn yr anawsterau a wynebir wrth ddod â chynnyrch technegol i’r farchnad. Datrys problemau yw fy nghryfder, a does dim yn well gen i na’r her o ddod o hyd i ffyrdd gwahanol o wneud pethau! Rwy’n deall yr elfennau amrywiol sydd eu hangen i gwblhau prosiect ac rwy’n mwynhau gweithio gyda fy nhîm o beirianyddion i sicrhau bod pob darn o waith yn cael ei gwblhau i’r safon uchaf posibl. Gweithio gyda phobl yw fy niddordeb pennaf, a thechnoleg yw fy arbenigedd.”

Newyddion

Mae'n ddrwg gennym, nid oes gennym unrhyw straeon newyddion eto, gwiriwch yn ôl yn fuan

Cyfryngau

Mae'n ddrwg gennym, nid oes gennym unrhyw cyfryngau eto, gwiriwch yn ôl yn fuan