• Cwmni Bio
  • Newyddion
  • Cyfryngau
Cwmni Bio

Aelod Preswyl

Rydym yn gweithio’n rheolaidd ar brosiectau Ymchwil a Datblygu a phrosiectau Arloesi yn ogystal â phrosiectau Datblygu Strategol, Gweithrediadau, Ariannol, Datblygu’r Farchnad a Rhyngwladoli.    

Gyda thîm o dros 20 o staff a chydweithwyr profiadol ar draws swyddfeydd ym Mangor, Gogledd Cymru a Chanolfan Dechnoleg Sony y DU yn Ne Cymru, rydym yn gweithio gyda Busnesau Bach a Chanolig, busnesau corfforaethol, y Llywodraeth, Prifysgolion a sefydliadau yn y 3ydd Sector ledled Cymru a De-orllewin Lloegr.

Fe wnaethom ddechrau ein bywyd yn 1997 fel ‘BIC Eryri’, y Ganolfan Arloesi Busnes (Business Innovation Centre) ar gyfer Gogledd-orllewin Cymru. Yn 2004, yn dilyn gwerthu’r busnes i’r rheolwyr, fe wnaethom newid yn gwmni ymgynghori preifat sy’n arbenigo mewn Mewnwelediad, Arloesi a Thwf. Rydym wedi tyfu y tu hwnt i Ogledd Cymru, gan weithio gyda chleientiaid ledled Cymru a rhanbarthau dethol yn Lloegr ac yn Rhyngwladol. 

Yn ogystal â’n cleientiaid masnachol, rydym yn cynnig rhaglenni cefnogi BBaCh fel Rhwydwaith Menter Ewrop, Horizon 2020 a hyfforddiant Offerynnau BBaCh, hyfforddiant twf Innovate2Succeed. Rydyn ni’n gontractwyr Arloesi CAMPUS yng Nghymru ar gyfer Dylunio ac Gweithgynhyrchu, contractwr Rhaglen Cefnogi Twf BBaCh (De-orllewin Lloegr).

Mae ein harbenigedd sector allweddol yn cynnwys Bwyd a Diod, Gwyddor Bywyd a Gofal Iechyd, Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch, Ynni a’r Amgylchedd.

Cyfryngau

Mae'n ddrwg gennym, nid oes gennym unrhyw cyfryngau eto, gwiriwch yn ôl yn fuan