Pwer Pobl: Denu a Chadw’r Dalent Orau

Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus
February 06, 2019

Event time: February 06, 2019 - 12:30pm - 5:00pm

Pŵer Pobl: Denu a Chadw'r Dalent Orau' yn Swyddfeydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, Dydd Mercher 6 Chwefror, 12:30yp – 5:00yp

Pynciau i gynnwys:
'Hanfodion a phroblemau mewn Adnoddau Dynol'
'Recriwtio'r bobl orau yn llwyddiannus'
'Cael gafael ar dalent o Ysgol Fusnes Prifysgol Aberystwyth'

Bydd y gweithdy hwn yn berffaith i'r rheini sy'n ystyried ehangu eu tîm,  eisiau gwybod mwy am reoli adnoddau dynol (gan gynnwys y peryglon niferus i'w hosgoi!) neu sydd â diddordeb mewn gweithio gydag Ysgol Fusnes Aberystwyth i ddarparu lleoliadau gwaith ar gyfer eu myfyrwyr talentog. 

Bydd cyfle hefyd i gael sesiynau un-i-un gyda chynrychiolwyr o Wasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol Aberystwyth, fydd wrth law i ateb eich holl gwestiynau am sut i ddenu a recriwtio myfyrwyr a graddedigion y Brifysgol.

Bydd cinio rhwydweithio yn cael ei ddarparu ar ôl cyrraedd.

Mae lleoedd ar gyfer y digwyddiad yn gyfyngedig i sicrhau bod pawb sy'n bresennol yn gallu ymgysylltu â'r siaradwyr, felly archebwch yn gynnar er mwyn osgoi eich siomi.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'r digwyddiad hwn. Cysylltwch â Ben Jones, bej13@aber.ac.uk gydag unrhyw gwestiynau.

I archebu eich lle, dilynwch y ddolen hon: http://bit.ly/2M0sbMV.