Cymorth Busnes


Cymorth Busnes

Rydym ni’n helpu cwmnïau sy’n cydweithio a thenantiaid drwy ddod â’r gymuned cymorth busnes atyn nhw.

Mae’r asiantaethau a chyrff cymorth canlynol yn cynnal cymorthfeydd galw heibio anffurfiol a gweithdai yn rheolaidd i egluro’r cymorth sydd ar gael i gwmnïau a sut y gellir sicrhau bod syniadau arloesol am gynhyrchion yn barod i gael eu cyllido.

Business Community Events

Digwyddiadau'r gorffennol