Mae ein Llyfryn Newydd yn Fyw!

12/07/2019
Ben Jones

Rydym wedi bod yn cydweithio'n agos â'n grwpiau briffio o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) y Brifysgol i ddiweddaru ein llyfryn ac mae'n bleser gennym i rannu bod hwn bellach yn fyw. Ar gael o hafan y wefan (ac yma!), mae'r llyfryn newydd yn cynnig llawer iawn o fanylion ar yr hyn y bydd y Campws newydd yn ei gynnig, yn enwedig o ran cynhwysedd, graddfeydd ac offer.

Gobeithiwn y dylai hyn fod yn sail well i bartneriaid prosiect a chydweithredwyr arfaethedig - o'r gymuned academaidd a'r gymuned fusnes - am y math o ymchwil y gellir ei wneud yma. Gobeithiwn ei fod yn sbarduno eich diddordeb. Mae croeso i chi gysylltu ag unrhyw gwestiynau, neu ddechrau unrhyw drafodaethau ymchwiliol. Mae'r Biofanc Hadau wrth gwrs yn gwbl weithredol, ond byddem hefyd yn croesawu ymholiadau am brosiectau sy'n gysylltiedig â'r Ganolfan Bioburo, Canolfan Bwyd y Dyfodol, neu'r Uwch Ganolfan Ddadansoddi, sydd i ddod.