Casglu Sbwriel gyda AberInnovation yn Nhraeth y Borth

13/07/2018
Ben Jones
Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus

Cynhaliodd Bloc Swyddfa AberInnovation ei digwyddiad cymdeithasol cyntaf ddydd Sadwrn 30ain Mehefin 2018 wrth iddynt gasglu sbwriel ar hyd traeth y Borth.

Bu aelodau o staff AberInnovation, tenantiaid y bloc swyddfa, a'u perthnasau yn gweithio eu ffordd ar hyd traeth y Borth tuag at Ynyslas yn casglu sbwriel, gan gymryd amser i fynd am 'dip' cyflym yn y môr i oeri eu hunain gan ei fod yn ddiwrnod berwedig!

Roedd Tîm Caru Ceredigion o'r Cyngor Sir yn garedig iawn yn rhoi benthyg yr holl offer am ddim ac fe gasglon ni bob math o blastigion, darnau o rwyd pysgota neilon, caniau/poteli diod, hen bâr o sanau a hyd yn oed cewyn – erchyll! Roedden ni i gyd yn teimlo ein bod wedi cyflawni rhywbeth gwerth chweil ac yn bwriadu ei wneud yn ddigwyddiad rheolaidd!

aberinnovation

Mwynhau gwobr haeddiannol yn y caffi Sands yn y Borth!