Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn Cynnal Digwyddiad Marchnata fel rhan o Ŵyl Arloesedd Cymru

26/06/2018
Ben Jones

Croesawodd Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth gynadleddwyr ar gyfer digwyddiad o'r enw 'Marchnata Arloesol: Dosbarth Meistr' ddydd Mercher 20 Mehefin. Yn ffurfio rhan o Ŵyl Arloesi Cymru - arddangosiad arloesedd ledled Cymru yn y byd busnes ac academia - roedd y digwyddiad yn cynnwys cyflwyniadau ar wahanol agweddau ar farchnata gan dri o ymarferwyr yn y diwydiant.

Fel arfer, dechreuodd y digwyddiad gyda chinio rhwydweithio wrth i'r cynrychiolwyr gyrraedd a chofrestru. Yna dechreuodd y cyflwyniadau gydag Anthony McAllister o PDR, ymgynghoriaeth ddylunio o Gaerdydd, a siaradodd am bwysigrwydd dylunio da mewn marchnata. Ar ôl gweithio'n ddiweddar gyda chadwyn bwytai Las Iguanas ar ailgynllunio llinell o lestri bwrdd, roedd Anthony yn gallu disgrifio'r broses ddylunio yn fanwl, a sut roedd y gwaith yn rhan allweddol o frand a lleoliad y gadwyn bwytai.

Yn dilyn hyn, disgrifiodd Eifion Loosley ymagwedd marchnata Aber Instruments hyd yn hyn. Wedi ehangu i ofod newydd yn ddiweddar ym Mharc Gwyddoniaeth Aberystwyth i gyd-fynd â'u pen-blwydd yn 30 oed, roedd gan Eifion mewnwelediad gwerthfawr iawn ar reoli gofynion marchnata cwmni lleol sy'n tyfu'n gyflym gyda sylfaen cwsmeriaid amrywiol iawn.

Yn olaf, roedd Francesca Irving, sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr yn asiantaeth marchnata Lunax Digital. Cyflwynodd Francesca gyflwyniad ar un o'i hoff bynciau: rhagfarnau gwybyddol mewn e-fasnach. Yn dilyn y cyflwyniadau, cyflwynwyd lluniaeth ysgafn tra bod y mynychwyr yn mwynhau cyfle i gael trafodaethau gyda'r siaradwyr.

Wedi'i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, y Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC/UKRI) a chan Brifysgol Aberystwyth, bydd y Campws Arloesedd a Menter yn darparu amgylchedd blaengar i annog cydweithrediad busnes ac academaidd i dyfu, ffynnu a gyrru twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, bio-brosesu a biotechnoleg ledled Cymru a thu hwnt.

Meddai Ben Jones, Rheolwr Marchnata a Phartneriaethau yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth: "Mae'r digwyddiadau hyn yn parhau i gyflwyno cwmnïau newydd a chyffrous yn yr ardal ac mae'n wych gweld bod cymaint o awydd i ddigwyddiadau cefnogi busnes yn y Canolbarth. Roedd bod yn rhan o Ŵyl Arloesi Cymru hefyd yn braf, ac rydym yn sicr wedi elwa o'r cynnydd yn yr amlygiad a ddaeth gyda hynny."

Mae Gŵyl Arloesi Cymru yn arddangosfa o arloesedd yng Nghymru ac mae'n rhedeg am bythefnos rhwng 16 a 30 Mehefin. Ei nod yw hwyluso cyfnewid syniadau a chysyniadau a fydd yn creu cydweithrediadau ac yn ysbrydoli cynhyrchion, atebion ac ymdrechion diwylliannol newydd arloesol yng Nghymru.

Nododd Susan Johns, Rheolwr Prosiect Gŵyl Arloesi Cymru: "Nod Gŵyl Arloesi Cymru yw goleuo sylw ar y gwaith anhygoel ac arloesol sy'n digwydd ym mhob rhanbarth o Gymru. Mae'r amrywiaeth a'r safon a ddangoswyd yn y digwyddiadau o Ŵyl eleni wedi bod yn wych, ac rydym wrth ein bodd fod digwyddiad wedi’i chynnal yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth. Roeddem yn falch o glywed y newyddion fod adeiladu ar fin dechrau ar y Campws newydd yn Aberystwyth. Mae uchelgeisiau hyn yn adlewyrchu'r Ŵyl yn union, o ran cefnogi cwmnïau lleol, ac annog busnesau ac academia i gydweithio'n agos i hwyluso cydweithio cryf, ac ysbrydoli ein cenhedlaeth nesaf o arloeswyr!"

Y Campws £40.5M yw'r datblygiad mwyaf o'i fath yng Nghanolbarth Cymru yn y blynyddoedd diwethaf a bydd yn sbardun ar gyfer datblygiad economaidd. Bydd y Campws newydd yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau technegol o ansawdd uchel ac offer arbenigol i gefnogi arloesedd, gan alluogi mentrau masnachol i dyfu, ffynnu a gyrru twf economaidd ym meysydd bwyd a diod, bioburo ac adfer gwerth o’r llif wastraff ledled Cymru a thu hwnt.