08/10/2019
Ben Jones

Mae Prifysgol Aberystwyth ac AberArloesi yn ymuno â NatWest i helpu darpar fentrwyr lleol drwy lansio fersiwn atodol o raglen 'Pre-Accelerator' y banc hwnnw.Mae'r rhaglen ar agor i fentrwyr busnes a chanddynt syniad am fusnes newydd neu sydd newydd sefydlu un, a'r bwriad yw...

Darllen y stori gyfan
20/09/2019
Ben Jones

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ei henwi’n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru ar gyfer 2020 gan The Times / The Sunday Times Good Unviersity Guide.Mae’r wobr ddiweddaraf hon yn golygu bod y Brifysgol wedi cael ei chydnabod gan The Times / The Sunday Times Good Unviersity...

Darllen y stori gyfan
12/07/2019
Ben Jones

Rydym wedi bod yn cydweithio'n agos â'n grwpiau briffio o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) y Brifysgol i ddiweddaru ein llyfryn ac mae'n bleser gennym i rannu bod hwn bellach yn fyw. Ar gael o hafan y wefan (ac yma!), mae'r llyfryn newydd yn...

Darllen y stori gyfan
12/07/2019
Ben Jones

Roeddem yn falch iawn o nodi carreg filltir bwysig yn adeiladu Campws Arloesi a Menter Aberystwyth y mis hwn wrth i'r Biofanc Hadau gael ei drosglwyddo. Ar ddydd Gwener 24 Mai, derbyniodd yr Athro Iain Donnison, Pennaeth IBERS, allweddi'r adeilad ar ran Prifysgol Aberystwyth, IBERS, a Bwrdd...

Darllen y stori gyfan
23/05/2019
Ben Jones

Ar ddydd Iau 2 Mai 2019, fe wnaeth carfan ddiweddaraf BioAccelerate ymgynnull yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth (AberInnovation) i ddechrau rhaglen hwyluso busnes 8 wythnos. Yn dilyn proses ddethol helaeth, gwahoddwyd deg arloeswr uchelgeisiol i ymuno â charfan 2019 BioAccelerate....

Darllen y stori gyfan
04/04/2019
Ben Jones

Menter newydd i gynorthwyo ffermwyr Colombia i wella cynhyrchiant cnydau yw enillydd diweddaraf InvEnterPrize, cystadleuaeth ar ffurf ‘Dragon’s Den’ i fyfyrwyr mentrus Prifysgol Aberystwyth.Datblygwyd Amigrow gan dîm rhyng-ddisgyblaethol dan arweinyddiaeth myfyrwraig PhD o...

Darllen y stori gyfan
04/04/2019
Ben Jones

Cyflwynwyd adroddiad archwilio o bwys sy’n nodi cryfderau ymchwil ac arloesi Cymru i Lywodraeth y DU heddiw, ddydd Gwener 8 Mawrth 2019.Cynhyrchwyd Adroddiad Archwilio Gwyddoniaeth ac Arloesedd gan Crwsibl De Cymru, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru ac sydd yn dod â phrifysgolion...

Darllen y stori gyfan
07/03/2019
Ben Jones

Yn ôl am yr ail flwyddyn, mae BioAccelerate yn chwilio am hyd at ddeuddeg o arloeswyr buddiol ar gyfer ei garfan 2019.Mae BioAccelerate 2019 yn hwylusydd busnes sy'n helpu i fasnacheiddio arloesedd yn y sectorau biowyddorau, gofal iechyd, amaeth-dechnoleg a bwyd a diod. Bydd y rhaglen...

Darllen y stori gyfan