19/11/2018
Ben Jones

Mae’r cam diweddaraf yn y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi’i nodi mewn seremoni arbennig.Ymgasglodd cyllidwyr, staff y brifysgol, rhanddeiliaid cymunedol a chynrychiolwyr diwydiant ar gyfer seremoni llofnodi’r dur ddydd Llun 12 Tachwedd 2018...

Darllen y stori gyfan
04/10/2018
Ben Jones

Mae’r cwmni cynhyrchu cyntaf sydd wedi’i leoli ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth wedi rhoi gwedd fodern ar hen ddiod.Sefydlwyd Shire Meadery gan Benjamin Guscott a Nelson Almeida ar ddechrau 2018 er mwyn cynhyrchu fersiwn gyfoes o fedd, diod alcoholig sydd wedi’i...

Darllen y stori gyfan
13/07/2018
Ben Jones

Ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf, rhoddwyd cyfle i naw o entrepreneuriaid uchelgeisiol gyflwyno eu syniadau i banel o fuddsoddwyr ac arbenigwyr diwydiant yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth. Roedd y diwrnod cyflwyno yn nodi diwedd rhaglen 12 wythnos BioAccelerate, rhaglen hwyluso busnes cyntaf...

Darllen y stori gyfan
13/07/2018
Ben Jones

Cynhaliodd Bloc Swyddfa AberInnovation ei digwyddiad cymdeithasol cyntaf ddydd Sadwrn 30ain Mehefin 2018 wrth iddynt gasglu sbwriel ar hyd traeth y Borth.Bu aelodau o staff AberInnovation, tenantiaid y bloc swyddfa, a'u perthnasau yn gweithio eu ffordd ar hyd traeth y Borth tuag at Ynyslas yn...

Darllen y stori gyfan
27/06/2018
Ben Jones

Bydd y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, buddsoddiad o £40.5m, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.Bydd y Campws Arloesi yn meithrin cydweithio rhwng busnes a’r byd academaidd, gan ddarparu cyfleusterau ac...

Darllen y stori gyfan
26/06/2018
Ben Jones

Croesawodd Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth gynadleddwyr ar gyfer digwyddiad o'r enw 'Marchnata Arloesol: Dosbarth Meistr' ddydd Mercher 20 Mehefin. Yn ffurfio rhan o Ŵyl Arloesi Cymru - arddangosiad arloesedd ledled Cymru yn y byd busnes ac academia - roedd y digwyddiad yn...

Darllen y stori gyfan
29/05/2018
Ben Jones

Ar ddydd Iau 12 Ebrill 2018, croesawodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth gwmnïau i’w digwyddiad diweddaraf i gynorthwyo busnesau, ar thema rheolaeth ariannol ac arferion gorau.Roedd y gweithdy ‘Rheoli Arian ar gyfer Twf’ yn cynnwys pedwar cyflwyniad, a ddechreuodd drwy...

Darllen y stori gyfan
16/03/2018
Ben Jones

Mae BioAccelerate, hwylusydd busnes cyntaf Cymru yn canolbwyntio ar fasnacheiddio gwaith arloesol ym meysydd y biowyddorau a gofal iechyd, yn chwilio am ei garfan gyntaf o ddeuddeg arloeswr cynnar.Wedi ei lansio'n ffurfiol yn BioCymru 2018 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd,...

Darllen y stori gyfan
19/02/2018
Ben Jones

Mewn digwyddiad o’r enw ‘Creu Amser Arloesedd: Blaenoriaethu Ymchwil a Datblygu i Lwyddo’, croesawodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth pobl fusnes ar 9 Chwefror ar gyfer ei digwyddiad cyntaf o’r flwyddyn i gefnogi busnesau.Ar sail adborth mynychwyr blaenorol, daeth y...

Darllen y stori gyfan