11/12/2017
Ben Jones

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA) yn falch o groesawu ail denant amser llawn, sef Phytatec Cyf, sy’n gwmni bioburo integredig. Mae’r cam hwn yn ddatblygiad cydweithredu hirdymor rhwng Phytatec Cyf a Phrifysgol Aberystwyth, lle mae ei sylfaenydd, Dr. Steve Bowra yn...

Darllen y stori gyfan
08/12/2017
Ben Jones

Cynhaliodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) ddigwyddiad Cynllunio Busnes a Chynnig Syniadau ar Gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ar 30 Tachwedd.Fel rhan o’i ymrwymiad i helpu cwmnïau partner a thenantiaid drwy ddod â’r gymuned cymorth busnes atynt, mae Campws...

Darllen y stori gyfan
23/11/2017
Ben Jones

Mae rhifyn 2018 o gystadleuaeth menter myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei lansio, gyda gwobr o £10,000 i'r ymgeisydd buddugol.Bellach yn ei phedwerydd rhifyn, mae InvEnterPrize yn cynnig cyfle i fyfyrwyr entrepreneuraidd gyflwyno eu syniadau i banel o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus...

Darllen y stori gyfan
29/06/2017
Douglas Owen

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn falch iawn o groesawu’r cwmni tenant cyntaf i gymryd lle amser-llawn yn ei swyddfeydd sydd newydd gael eu hadnewyddu.Bydd Gloversure Cyf, cwmni arobryn sydd â’i bencadlys yn y Trallwng ac sy’n gweithio yn y diwydiant rhyngrwyd /...

Darllen y stori gyfan
07/03/2017
Douglas Owen

Cafodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA) cyf. yr anrhydedd o gefnogi dathliad blynyddol Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain yn Neuadd y Gorfforaeth ar yr 28ain o Chwefror 2017.Rhoddodd Dr Timothy Brain OBE, Cadeirydd CAMA cyf, gyflwyniad i’r gwesteion ar y cynnig arfaethedig gan Gampws...

Darllen y stori gyfan
25/01/2017
Douglas Owen

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) wedi cymryd cam mawr ymlaen yn sgil penodi Prif Gontractwr.Dyfarnwyd y Cytundeb Gwasanaethau Cyn Adeiladu i gwmni adeiladu Willmott Dixon ar ôl cynnal proses gaffael gystadleuol. Bydd y prosiect yn elwa ar brofiad aruthrol y cwmni, sydd eisoes...

Darllen y stori gyfan
06/01/2017
Douglas Owen

Mae Prifysgol Aberystwyth, ar y cyd â Champws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC), wedi cyflwyno cais cynllunio llawn yn ffurfiol i Gyngor Sir Ceredigion.Wedi’i leoli ar Gampws Gogerddan y Brifysgol, bydd y datblygiad £40.5m yn cynnwys Canolfan Bioburo, Canolfan Bwyd y Dyfodol,...

Darllen y stori gyfan