25/11/2016
Douglas Owen

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth Cyfyngedig yn falch iawn o gyhoeddi penodiad ei Brif Swyddog Gweithredol cyntaf.Bydd Dr Rhian Hayward MBE yn cychwyn yn y swydd ym mis Ionawr 2017 ac yn arwain y fenter newydd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau...

Darllen y stori gyfan
20/10/2016
Douglas Owen

Cynhaliodd Prifysgol Aberystwyth ac AIEC Cyf Ddigwyddiad Ymgynghori Cymunedol yn Neuadd y Pentref, Penrhyncoch ddydd Mawrth 18 Hydref fel rhan o gyfnod ymgynghori 28-diwrnod ar y cais cynllunio drafft ar gyfer Campws Arloesi a Menter Aberystwyth.Roedd y digwyddiad yn gyfle i unrhyw bartïon...

Darllen y stori gyfan
07/10/2016
Douglas Owen

Mae Prifysgol Aberystwyth ac AIEC Cyfyngedig yn paratoi i gyflwyno cais cynllunio manwl yn hwyrach yn 2016 ar gyfer Campws Arloesi a Menter newydd Aberystwyth, a chynhelir Digwyddiad Ymgynghori Cymunedol yn Neuadd y Pentref, Penrhyn-coch ar Hydref 18fed.Bydd y digwyddiad yn gyfle i’r rheiny...

Darllen y stori gyfan
11/05/2016
Douglas Owen

Mae’n bleser gan AIEC Cyfyngedig a Phrifysgol Aberystwyth gyhoeddi bod y broses gaffael gyhoeddus i benodi Prif Gontractwr i brosiect Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) wedi dechrau’n ffurfiol drwy ryddhau Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw. Mae AIEC Cyfyngedig a Phrifysgol...

Darllen y stori gyfan
28/01/2016
Douglas Owen

Mae AIEC Cyf, sef menter newydd rhwng Prifysgol Aberystwyth a’r Cyngor Ymchwil Biotechnoleg a Gwyddorau Biolegol (BBSRC), yn falch o gyhoeddi penodiad y timau o ymgynghorwyr i gynorthwyo gyda’r datblygiad newydd. Ariannwyd y Campws Arloesi a Menter gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop,...

Darllen y stori gyfan