27/06/2018
Ben Jones

Bydd y gwaith adeiladu ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth, buddsoddiad o £40.5m, yn dechrau ar 2 Gorffennaf 2018 ar safle Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ger Penrhyn-coch.Bydd y Campws Arloesi yn meithrin cydweithio rhwng busnes a’r byd academaidd, gan ddarparu cyfleusterau ac...

Darllen y stori gyfan
26/06/2018
Ben Jones

Croesawodd Campws Arloesedd a Menter Aberystwyth gynadleddwyr ar gyfer digwyddiad o'r enw 'Marchnata Arloesol: Dosbarth Meistr' ddydd Mercher 20 Mehefin. Yn ffurfio rhan o Ŵyl Arloesi Cymru - arddangosiad arloesedd ledled Cymru yn y byd busnes ac academia - roedd y digwyddiad yn...

Darllen y stori gyfan
29/05/2018
Ben Jones

Ar ddydd Iau 12 Ebrill 2018, croesawodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth gwmnïau i’w digwyddiad diweddaraf i gynorthwyo busnesau, ar thema rheolaeth ariannol ac arferion gorau.Roedd y gweithdy ‘Rheoli Arian ar gyfer Twf’ yn cynnwys pedwar cyflwyniad, a ddechreuodd drwy...

Darllen y stori gyfan
16/03/2018
Ben Jones

Mae BioAccelerate, hwylusydd busnes cyntaf Cymru yn canolbwyntio ar fasnacheiddio gwaith arloesol ym meysydd y biowyddorau a gofal iechyd, yn chwilio am ei garfan gyntaf o ddeuddeg arloeswr cynnar.Wedi ei lansio'n ffurfiol yn BioCymru 2018 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd,...

Darllen y stori gyfan
19/02/2018
Ben Jones

Mewn digwyddiad o’r enw ‘Creu Amser Arloesedd: Blaenoriaethu Ymchwil a Datblygu i Lwyddo’, croesawodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth pobl fusnes ar 9 Chwefror ar gyfer ei digwyddiad cyntaf o’r flwyddyn i gefnogi busnesau.Ar sail adborth mynychwyr blaenorol, daeth y...

Darllen y stori gyfan
11/12/2017
Ben Jones

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA) yn falch o groesawu ail denant amser llawn, sef Phytatec Cyf, sy’n gwmni bioburo integredig. Mae’r cam hwn yn ddatblygiad cydweithredu hirdymor rhwng Phytatec Cyf a Phrifysgol Aberystwyth, lle mae ei sylfaenydd, Dr. Steve Bowra yn...

Darllen y stori gyfan
08/12/2017
Ben Jones

Cynhaliodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) ddigwyddiad Cynllunio Busnes a Chynnig Syniadau ar Gampws Gogerddan Prifysgol Aberystwyth ar 30 Tachwedd.Fel rhan o’i ymrwymiad i helpu cwmnïau partner a thenantiaid drwy ddod â’r gymuned cymorth busnes atynt, mae Campws...

Darllen y stori gyfan
23/11/2017
Ben Jones

Mae rhifyn 2018 o gystadleuaeth menter myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi cael ei lansio, gyda gwobr o £10,000 i'r ymgeisydd buddugol.Bellach yn ei phedwerydd rhifyn, mae InvEnterPrize yn cynnig cyfle i fyfyrwyr entrepreneuraidd gyflwyno eu syniadau i banel o gyn-fyfyrwyr llwyddiannus...

Darllen y stori gyfan
29/06/2017
Douglas Owen

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn falch iawn o groesawu’r cwmni tenant cyntaf i gymryd lle amser-llawn yn ei swyddfeydd sydd newydd gael eu hadnewyddu.Bydd Gloversure Cyf, cwmni arobryn sydd â’i bencadlys yn y Trallwng ac sy’n gweithio yn y diwydiant rhyngrwyd /...

Darllen y stori gyfan
07/03/2017
Douglas Owen

Cafodd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (CAMA) cyf. yr anrhydedd o gefnogi dathliad blynyddol Dydd Gŵyl Dewi yn Llundain yn Neuadd y Gorfforaeth ar yr 28ain o Chwefror 2017.Rhoddodd Dr Timothy Brain OBE, Cadeirydd CAMA cyf, gyflwyniad i’r gwesteion ar y cynnig arfaethedig gan Gampws...

Darllen y stori gyfan