Cyfarwyddwr Anweithredol (2 swydd wag)

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer penodi hyd at ddau Gyfarwyddwr Anweithredol profiadol, creadigol a thalentog i ymuno â Bwrdd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (Aberinnovation) Ltd.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn chwarae rhan allweddol yn y broses o lunio'r Cwmni'n barhaus wrth i'r gwaith adeiladu Campws gyrraedd adeg ei agoriad gwych yn yr Hydref 2020, a byddant yn cymryd rhan yn rôl allweddol y Campws yn economi Canolbarth Cymru a thu hwnt.

Bydd y Cyfarwyddwyr Anweithredol yn helpu i lunio cyfeiriad strategol cyffredinol y Cwmni; sicrhau bod dyletswyddau statudol a llywodraethu'r Cwmni yn cael eu gweithredu'n effeithiol; a bod buddiannau'r cyfranddeiliaid yn cael eu hystyried yn iawn. Mae'r Cwmni yn edrych ar y penodiadau newydd hyn i gefnogi diwylliant o welliant ac uchelgais parhaus.

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb swydd

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd llawn

Am drafodaeth anffurfiol o ran y cyfle hwn, cysylltwch â Dr Rhian Hayward MBE, Prif Swyddog Gweithredol, yn Aberystwyth rih@aber.ac.uk ffôn symudol: 07715 284608.

I wneud cais, anfonwch eich CV gyda llythyr eglurhaol i julie@jghrsolutions.co.uk. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 15fed Ebrill 2019 am ganol dydd. Bwriedir cynnal cyfweliadau ar Fai'r 2il 2019 yn Aberystwyth.