Cynorthwyydd Gweithrediadau

Mae cyfle gwych wedi codi ar gyfer Cynorthwyydd Gweithrediadau i ymuno â phrosiect newydd gyffrous ger Aberystwyth. Am gyfnod tymor penodol i'r 30ain Mehefin 2020 i gychwyn, gyda photensial i symud ymlaen i gytundeb parhaol, bydd y swydd lawn amser hon yn rhan annatod o lwyddiant y prosiect.

Cliciwch yma i weld yr hysbyseb swydd

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd llawn

I wneud cais, anfonwch eich CV gyda llythyr eglurhaol i julie@jghrsolutions.co.uk. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mercher 6ed Chwefror 2019 a chynhelir y cyfweliadau ar Chwefror 18fed 2019.