Cyfleuster ag amgylchedd rheoledig ar gyfer storio a chatalogio adnoddau genetig planhigion yn ddiogel.

  • Y Biofanc - Adnodd genetig planhigion wedi'i ddogfennu'n llawn sydd ar gael i'r gymuned fridio planhigion. Mae'n rhan hanfodol o gasgliadau Grŵp Adnoddau Genetig Planhigion y DU (UKPGR), a gedwir mewn canolfannau ledled y DU, a'r Rhaglen Gydweithredol Ewropeaidd ar gyfer Adnoddau Genetig Planhigion (ECPGR). Rydym yn arbenigo mewn curadu derbyniadau o rywogaethau gwair a chodlysiau tymherus a gedwir mewn storfeydd tymor canolig a hirdymor (20 mlynedd) dan amodau amgylcheddol rheoledig.  
  • Prosesu hadau cnydau - Storfa swmp (10°C a lleithder cymharol o 20% - yn gallu dal dros 150 o baledau o hadau) ar gyfer samplau hadau mawr rhag-fasnachol a storfa samplau ar wahân ar gyfer samplau planhigion wedi'u sychu a'u melino. Mae'n cynnwys labordy ac ardal prosesu hadau. Gellir paratoi samplau hadau sy'n amrywio o ran maint (gellir ymdrin â sypiau sy'n pwyso o ychydig gramau i 10 tunnell), wedi eu glanhau o chwyn a halogyddion eraill i safonau uchel o burdeb ac eginiad yn unol â safonau'r Gymdeithas Profi Hadau Ryngwladol (ISTA).