Cyfleusterau

Bydd y campws yn cwmpasu gwyddoniaeth ddadansoddol a bioburo, prosesu hadau a datblygu bwyd y dyfodol, yn ogystal â darparu gofod ar gyfer cydweithio â menter.

Creu ffordd integredig o arloesi rhwng y cynhyrchu sylfaenol a’r prosesu, gan ychwanegu gwerth sylweddol i’r bwyd sy’n cael ei gynhyrchu yn y DU, yn benodol cig, llaeth a hylifau eraill drwy wella ei nodweddion manwerthu allweddol (oes silff ac ansawdd) a hybu’r nodweddion swyddogaethol i’r eithaf er mwyn gwella iechyd pobl.

Darllen mwy

Cynnig cyfle i gwmnïau fanteisio ar gyfarpar ac arbenigedd ymchwil unigryw i ddatblygu cynhyrchion a phrosesau newydd o ffynonellau biolegol gan gynnwys planhigion, gweddillion cnydau a ffrydiau gwastraff.

Darllen mwy

Dadansoddiadau cyfansoddiadol pwrpasol, technolegau biofarcio, monitro o bell, trin data a modelu uwch i sbarduno arloesi yn y sectorau amaeth-amgylcheddol, bwyd, bioburo a gofal iechyd.

Darllen mwy

Sicrhau bod partneriaid diwydiannol yn cael manteisio ar lu o adnoddau geneteg planhigion, dulliau o brosesu hadau ar raddfeydd gwahanol a dulliau werthuso ansawdd ar gyfer rhaglenni bridio arloesol.

Darllen mwy
Parth Arloesi

Man cyfarfod a chymdeithasol croesawgar ar gyfer digwyddiadau ffurfiol ac anffurfiol, i helpu i sbarduno sgyrsiau ar hap, annog pobl i feddwl yn greadigol a datrys problemau, mewn cymuned o gydweithio gyda chyfleusterau caffi a gofod swyddfa a labordy hyblyg i arloeswyr cydnaws.

Cysylltwch â Ni

Am mwy o wybodaeth cysylltwch gyda aelod o’r tîm ar 01970 621809 neu ebostiwch