Gweithio gyda ni

Mae Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn croesawu entrepreneuriaid, cwmnïau newydd a rhai sydd ar fin cael eu sefydlu yn ogystal â chwmnïau sy’n deillio technolegau prifysgol, gan greu amgylchedd lle y gall cydweithredu rhwng busnes a’r byd academaidd ffynnu.

Drwy leoli ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth cewch fwynhau adeiladau sydd wedi’u dylunio’n eithriadol a’u hadeiladu i safon uchel sy’n hybu ynni cadarnhaol, yn meithrin integreiddio ac yn sbarduno syniadau, cydweithio, cynaladwyedd ac arloesedd.