Agxio

Agxio logo

Dyfodol Arloesi Amaethyddol

View Full Profile

BIC Innovation

BIGlogo

Rydym yn gweithio’n rheolaidd ar brosiectau Ymchwil a Datblygu a phrosiectau Arloesi yn ogystal â phrosiectau Datblygu Strategol, Gweithrediadau, Ariannol, Datblygu’r Farchnad a Rhyngwladoli.    

View Full Profile

Cydweithio Cyf

cydweithio logo

Mae cydweithio’n llesol iawn i bawb

View Full Profile

Glideology

Glideology

Yn Glideology ein nod yw cefnogi a chynghori entrepreneuriaid, academyddion a busnesau Technoleg Amaeth ynglŷn â  chymhlethdodau technoleg fodern.

View Full Profile

itmilk

ITmilk logo

Cysyniad newydd mewn llaeth yw itmilk.

View Full Profile

Phytoponics

PhytoponicsLogo

Mae Phytoponics yn cynnig llwyfan tyfu deallus sy'n gwella ansawdd cynnyrch ffres ac yn cynhyrchu cnydau masnachol.

View Full Profile

Shire Meadery

Shirelogo

Ein amcan yw creu medd ysgafn unigryw sy'n canolbwyntio ar flasau. Mae medd yn ddiod hynod o hyblyg gyda photensial anferth a rydym eisiau helpu'r diod hon adennill yr enw da mae'n ei haeddu.

View Full Profile

Terravesta

Terravesta logo

Terravesta is the world leading energy crop supply chain specialist, producing sustainable energy from marginal land using Miscanthus.

View Full Profile