Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus
February 06, 2019

Pŵer Pobl: Denu a Chadw'r Dalent Orau' yn Swyddfeydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, Dydd Mercher 6 Chwefror, 12:30yp – 5:00ypPynciau i gynnwys: 'Hanfodion a phroblemau mewn Adnoddau Dynol' 'Recriwtio'r bobl orau yn llwyddiannus' 'Cael gafael ar...

Darllen mwy
Campws Arloesi a Menter Aberystwyth
October 25, 2018

Pontio'r Bwlch rhwng eich Syniad a'r FarchnadCynnwysBydd y gweithdy rhyngweithiol hwn yn rhoi'r wybodaeth i chi i ddatblygu syniad technoleg sy'n barod i'r farchnad. Byddwch yn clywed am osgoi'r nifer o ddiffygion sy'n bodoli wrth ddatblygu cynnyrch neu ateb...

Darllen mwy
Swyddfeydd CAMA
September 28, 2018

Yn ddiweddar, cynhaliwyd digwyddiad rhwng Tîm AberInnovation a thenantiaid/aelodau'r Bloc Swyddfa, lle cymerodd grŵp bach (ond hynod effeithiol!) ohonom ran mewn casglu sbwriel ar hyd traeth y Borth. Gellir gweld ein hymdrechion ar ein gwefan yma:...

Darllen mwy
Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus
June 20, 2018

Ymunwch â ni ar gyfer ein digwyddiad AberInnovation nesaf i fusnesau:'Marchnata Arloesol: Dosbarth Meistr' yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth.A oes gennych gynnyrch cyntaf i'r farchnad?Ydych chi'n creu marchnad newydd sbon?Ydy eich cynnyrch neu broses yn...

Darllen mwy
Aberystwyth Innovation and Enterprise Campus
April 12, 2018

‘Gweithdy Rheoli Gweithdy Rheoli Arian ar gyfer Twf’, Swyddfeydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth, 12 Ebrill 2018, 12.30yp - 5.00yp.Pynciau a drafodir i gynnwys:Sefydlu Cyllid Eich Cwmni Y Grefft o Ragolygu Gwerthiant Ennill Buddsoddiad trwy Reolaeth Ariannol Effeithiol...

Darllen mwy