Mae BioAccelerate yn ôl!

Mae BioAccelerate yn rhaglen hwyluso busnes sy'n canolbwyntio ar fasnacheiddio gwaith arloesol yng Nghymru. Rydym yn chwilio am geisiadau gan unigolion neu grwpiau sy'n dymuno datblygu arloesedd yn y sectorau biowyddorau, gofal iechyd, amaeth-dechnoleg neu fwyd a diod. Bydd y rhaglen yn cael ei gyflawni gan Nurture Ventures a bydd yn cymryd lle yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth gyda hyd at 12 o fusnesau newydd, arloeswyr ac entrepreneuriaid yn y garfan 2019, gan ddechrau ym mis Mai 2019  

Bydd y cyfranogwyr a ddetholir yn cymryd rhan mewn rhaglen ymarferol 8-wythnos a fydd yn cynnwys 4 gweithdy diwrnod-cyfan, mentora wythnosol, a diwrnod cais i ddod a'r rhaglen i ben. Mae'r hyn a gewch chi o BioAccelerate 2019 yn cynnwys cynfas model busnes, rhagamcanion ariannol, eich cyfle diffiniedig i'r farchnad, dadansoddiad o anghenion y farchnad, cynllun 'mynd i'r farchnad', prisiad o'r cwmni a llwyfan cais am fuddsoddiad.

Bydd cwmnïau ac entrepreneuriaid sy'n cwblhau'r rhaglen yn barod am fuddsoddiad yn eu dulliau/dyfeisiadau arloesol.

Gwneud Cais

 

 

Noddwyr BioAccelerate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amserlen Rhaglen BioAccelerate 2019 (manylion yn amodol i newid)
WythnosFformatPwncNodiadau
Wythnos 1Gweithdy 1Cyllid BuddsoddiCyflwyniadau, amcanion, cyllid buddsoddi, grantiau, credydau treth R&D.
Wythnos 2Gweithdy 2Y Cynfas Model BusnesY cynfas model busnes, eiddo deallusol, y gosodiad gwerth, rhagamcanion ariannol LivePlan.
Wythnos 3Rhyngweithio â'r GrŵpCyfle MasnacholCynnig gwerth a chyfle yn y farchnad, yr ecosystem entrepreneuraidd Cymraeg, y tirlun buddsoddi yng Nghymru.
Wythnos 4MentoraMentora un-i-unMentora wedi'i deilwra yn seiliedig ar eich cynnydd a'ch anghenion.
Wythnos 5MentoraMentora un-i-unMentora wedi'i deilwra yn seiliedig ar eich cynnydd a'ch anghenion.
Wythnos 6MentoraMentora un-i-unMentora wedi'i deilwra yn seiliedig ar eich cynnydd a'ch anghenion.
Wythnos 7Ymarfer CyflwyniadYmarfer cyflwyniad ac adborthCyfle i ymarfer yr hyn yr ydych wedi'i ddysgu.
Wythnos 8Diwrnod cyflwyniadCyflwyniad busnes i banel o arbenigwyrY diwrnod mawr! Cyfle i gyflwyno eich arloesedd datblygedig i banel o arweinwyr busnes ac arbenigwyr yn y diwydiant.

N.B. Cynhelir y gweithdai yng Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth o 10yb - 3yp tra gall sesiynau mentora fod wyneb yn wyneb neu dros y ffôn/Skype a gellir eu hamserlennu i gyd-fynd â'ch anghenion.