BioAccelerate 2018

Mae BioAccelerate yn rhaglen Hwyluso Busnes sy'n canolbwyntio ar fasnacheiddio gwaith arloesol ym meysydd y biowyddorau a gofal iechyd yn y Canolbarth a'r Gorllewin. Cynhelir y rhaglen ar Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth gyda 8 -12 o fusnesau newydd, arloeswyr a mentrwyr busnes yn y garfan gyntaf, yn dechrau ym mis Ebrill 2018.

Bydd y cyfranogwyr a ddetholir yn cymryd rhan mewn rhaglen ymarferol 12-wythnos a fydd yn cynnwys 3 gweithdy diwrnod-cyfan, mentora wythnosol, cymorthfeydd arbenigol, "diwrnod ysbrydoli" gyda mentrwyr busnes o Gymru a diwrnod i wneud eich cais chi am fuddsoddiad ar y diwedd.

Mae'r hyn a gewch chi o BioAccelerate yn cynnwys Cynfas Model Busnes, rhagamcanion ariannol 3-5 mlynedd, eich cyfle diffiniedig i'r farchnad, dadansoddiad o anghenion y farchnad, cynllun 'mynd i'r farchnad', prisiad o'r cwmni a llwyfan cais am fuddsoddiad.

Bydd cwmnïau ac entrepreneuriaid yn cwblhau'r rhaglen yn barod am fuddsoddi yn eu dulliau/dyfeisiadau arloesol. Bydd ceisiadau i BioAccelerate 2018 yn agor ar ddechrau mis Mawrth, gyda detholiad o ymgeiswyr llwyddiannus wedi'i gwblhau erbyn dechrau mis Ebrill.

 

Noddwyr Partner BioAccelerate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noddwyr Cysylltiol BioAccelerate

 

 

 

 

 

 

Amserlen rhaglen arfaethedig. Gall manylion newid.

WythnosFformatPwncNodiadiau
Wythnos 1Gweithdy 1Model Fusnes FuddugolCyflwyniadau, Cynfas Model Busnes, eiddo deallusol, arloesedd.
Wythnos 2MentoraMentora un-i-unCyfansoddi'r Cynfas gwreiddiol, eiddo deallusol, y gosodiad gwerth, prisio, sianeli.
Wythnos 3Gweithdy 2Galluoedd gweithredolY Gyfraith a ffurfiannau cwmni, adnoddau dynol, rheoli ariannol, marchnata, gwerthiant.
Wythnos 4MentoraTerfynu manwl y CanvassTerfynu manwl y Cynfas: y farchnad a gweithrediadau.
Wythnos 5Gweithdy 3Parodrwydd Masnachol a BuddsoddiHanfodion buddsoddi, dulliau prisio, rhifau MAGIC, arddangosiad LivePlan.
Wythnos 6MentoraMentora un-i-unRhagolygon ariannol, defnydd o LivePlan, rhagamcanion 3-5 mlynedd.
Wythnos 7MentoraMentora un-i-ungwerthu a marchnata, rheoli cwsmeriaid, eiddo deallusol, gweithrediadau, ymchwil a datblygu, cyllid, adnoddau dynol.
Wythnos 8MentoraMentora un-i-unCwblhau'r Canvass, cyllid manwl, cynllun gwerthiant a marchnata clir, mapiau cynnyrch, gweithrediadau (cyflenwyr, trydydd parti, ac ati).
Wythnos 9Gweithdy 4Diwrnod YsbrydoliCyflwyniadau i gyfranogwyr eraill ac astudiaeth achos fanwl gan entrepreneur lleol.
Wythnos 10MentoraMentora un-i-unCwestiynau cyffredin, ymarfer cyflwyno syniadau.
Wythnos 11MentoraMentora un-i-unCwestiynau cyffredin, ymarfer cyflwyno syniadau.
Wythnos 12Diwrnod Cyflwyno BusnesCyflwyno syniadau i FuddsoddwyrCyfle i gyfranogwyr gyflwyno eu syniadau a'u dyfeisiadau datblygedig i banel o fuddsoddwyr.