Send us a message.

Swyddfeydd AIEC
Gogerddan
Penrhyncoch
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EE

Dyma ni

Wrth ymweld â ni mae amrywiaeth o lefydd i aros dros nos. Gan fod y campws dim ond 3 milltir o'r arfordir, gallwch fwynhau llety sy'n wynebu’r môr a dim ond bod 15 munud o’r campws. Isod, ceir ychydig o awgrymiadau, er bod llety arall ar gael.

Gwesty Cymru

Glengower Hotel

Belle Vue Royal Hotel

Premier Inn

Dilynwch ni