Arloesedd yng Nghalon Cymru

Bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cynnwys cyfleusterau ac arbenigedd o ansawdd byd-eang i’r diwydiant technoleg amaeth a’r sector biowyddoniaeth. Bydd y campws hwn, werth £40.5M, sydd wedi’i leoli rhwng mynyddoedd y Cambrian a Môr Iwerddon, yn cynnig amgylchedd blaengar lle y gall cydweithredu rhwng busnes a’r byd academaidd ffynnu. Bydd y Campws Arloesi a Menter yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau ansawdd uchel i gefnogi arloesi, gan alluogi mentrau masnachol i dyfu, ffynnu a sbarduno twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, biobrosesu a biodechnoleg yng Nghymru a thu hwnt.

Latest Events

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill ar hyn o bryd. Edrychwch ar ôl cyn bo hir.

New opportunity! Our members Nemesis Bioscience are recruiting for two positions in #Aberystwyth, find out more her… twitter.com/i/web/status/1…

8 Aug Reply - Retweet - Favourite

Cyfle swydd newydd! Mae gan un o'n tenantiaid, Nemesis Bioscience, ddwy swydd newydd yn #Aberystwyth, mwy o fanylio… twitter.com/i/web/status/1…

8 Aug Reply - Retweet - Favourite

Darparu adnoddau sy’n arwain y byd ynghyd â’r arbenigedd i greu atebion masnachol i’r diwydiant technoleg amaeth a’r sector biowyddoniaeth.

Swyddfeydd AIEC
Gogerddan
Penrhyncoch
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EE
Cysylltu â ni