Arloesedd yng Nghalon Cymru

Bydd Campws Arloesi a Menter Aberystwyth yn cynnwys cyfleusterau ac arbenigedd o ansawdd byd-eang i’r diwydiant technoleg amaeth a’r sector biowyddoniaeth. Bydd y campws hwn, werth £40.5m, sydd wedi’i leoli rhwng mynyddoedd y Cambrian a Môr Iwerddon, yn cynnig amgylchedd blaengar lle y gall cydweithredu rhwng busnes a’r byd academaidd ffynnu. Bydd y Campws Arloesi a Menter yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau ansawdd uchel i gefnogi arloesi, gan alluogi mentrau masnachol i dyfu, ffynnu a sbarduno twf economaidd yn y sectorau bwyd a diod, biobrosesu a biodechnoleg yng Nghymru a thu hwnt.

Latest Events

Nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill ar hyn o bryd. Edrychwch ar ôl cyn bo hir.

Did you know that our new brochure is available from our website? Giving a lot more details about the facilities at… twitter.com/i/web/status/1…

17 Jul Reply - Retweet - Favourite

Oeddech chi'n gwybod bod ein llyfryn newydd ar gael o'n gwefan? Gan roi mwy o fanylion am gyfleusterau CAMA, rydym… twitter.com/i/web/status/1…

17 Jul Reply - Retweet - Favourite

Darparu adnoddau sy’n arwain y byd ynghyd â’r arbenigedd i greu atebion masnachol i’r diwydiant technoleg amaeth a’r sector biowyddoniaeth.

Swyddfeydd AIEC
Gogerddan
Penrhyncoch
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3EE
Cysylltu â ni